Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33637

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 5/2024 và triển khai nội dung bài viêt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng


 Sáng ngày 6/5/2024 tại hội trường tầng 4 trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình, Chi bộ Quỹ ĐTPT tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 5/2024 và triển khai nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .

          Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Quỹ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ. Tại trương trình sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, được sự phân công của Chi ủy chi bộ Quỹ, đại diện phòng Quản lý đầu tư lên trình bày câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề Dù tá hay tướng đều phải lo phục vụ nhân dân”.

          Ý nghĩa của câu chuyện cho thấy mỗi cá nhân nhận thức dù ở vị trí nào cũng phải tận tụy vì công việc, vì nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, việc gì có lợi cho dân dù nhỏ thì cũng phải làm, đem lại lợi ích cho dân, tất cả vì nhân dân.

cct5

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – nhân viên phòng Quản lý đầu tư trình bày câu chuyện

          Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải không ngừng rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

          Kết thúc nội dung sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, chi bộ Quỹ triển khai Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

          Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bình – Ủy viên Chi bộ, trưởng phòng Quản lý ủy thác phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và nội dung Hội nghị.

cct502

 Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Ủy viên Chi bộ, trưởng phòng Quản lý ủy thác phát biểu


       Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị, trong đó nêu rõ mục đích của nội dung bài viết: Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; Khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

cct503

Đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ phát biểu

Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, cán bộ, đảng viên, người lao động đại diện các Tổ đảng, đoàn thể đã phát biểu tham luận đóng góp ý kiến, làm rõ nội dung, thông điệp bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 cct504 

Đồng chí Bùi Đức Lộc – nhân viên phòng Tín dụng, đại diện đoàn thanh niên Quỹ phát biểu tham luận

cct505

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Anh – đại diện Tổ đảng phòng Quản lý đầu tư phát biểu tham luận

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh thay mặt Chi ủy chi bộ cũng nhấn mạnh những nội dung cốt lõi, thông điệp của bài viết. Để tiếp tục học tập và nắm bắt giá trị nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, trong thời gian tới các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ chú trọng triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

- Đối với cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ:

Tiếp tục nghiên cứu nội dung bài viết, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, thông điệp của bài viết từ đó liên hệ với thực tiễn của từng tổ đảng, phòng/ban và cá nhân để xây dựng phương hướng phấn đấu cụ thể.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thể hiện tinh thần đột phá, đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, mỗi người cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng vào thực tiễn hoạt động ở địa phương, cơ quan Quỹ.

- Đối với Ban Chi ủy:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyên, kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyển, nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo thông điệp của bài viết để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tác giả: Phòng Quản lý uỷ thác

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn