Công văn số 746-CV/ĐUK ngày 03/08/2023 về việc phối hợp phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia " Tổ quốc bên bờ sóng " lần thứ II

 

Công văn số 746-CV/ĐUK ngày 03/08/2023 về việc phối hợp phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia " Tổ quốc bên bờ sóng " lần thứ II. Xem chi tiết tại đây.

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn