Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33638

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của phòng Quản lý đầu tư - Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

 

     Phòng Quản lý đầu tư trực tiếp được thành lập tại Quyết định số 225/QĐ-HĐQL ngày 24/12/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình về việc tổ chức lại phòng nghiệp vụ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình. Thực hiện Quyết định số 03/QĐ- HĐQL ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình; Phòng Quản lý đầu tư trực tiếp được đổi tên thành Phòng Quản lý đầu tư với tổng số cán bộ, nhân viên hiện có là 05 người, gồm: 01 đồng chí Trưởng phòng; 01 phó phòng và 03 cán bộ nhân viên với 100% CBNV có trình độ đại học trở lên; trong đó, có 03 đảng viên, 01 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị đầy đủ đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Phòng Quản lý Đầu tư có chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Quỹ trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định và nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hàng năm và cho từng giai đoạn; Xúc tiến, tìm kiếm các dự án, cơ hội đầu tư; Tổ chức thực hiện lập, thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo đầu tư dự án thuộc đối tượng đầu tư của Quỹ; Tổ chức triển khai, quản lý, vận hành, khai thác các hoạt động đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc; Quyết toán dự án đầu tư, đề xuất và tổ chức thực hiện phương án kết thúc dự án đầu tư, phương án thu hồi vốn, thoái vốn đầu tư, phương án hoàn trả vốn lưu động (nếu có).

     Đồng thời, dự thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ và lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của phòng theo quy định hiện hành và các quy định của Quỹ, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc phân công.

pdt1

(Tập thể phòng Quản lý đầu tư họp với Lãnh đạo Quỹ và Ban Quản lý chợ Bút)

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kể từ khi được thành lập (năm 2014) Phòng Quản lý đầu tư đã chủ động tham mưu Ban giám đốc ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Phòng, đồng thời là Phòng trực tiếp tham mưu việc Xúc tiến, tìm kiếm dự án đầu tư cũng như trực tiếp thực hiện lập Chủ trương đầu tư, báo cáo đầu tư, lựa chọn nhà thầu và quyết toán, quản lý vận hành các dự án đầu tư theo quy định.

     Đến thời điểm hiện tại, Phòng đã trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện 04 dự án do Quỹ đầu tư trực tiếp, cụ thể:

     - Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, tại Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, với tổng giá trị tài sản hình thành qua đầu tư được quyết toán là 21.336 triệu đồng, gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; xây dựng nhà làm việc 5 tầng với hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ như sân đường nội bộ, cổng, tường rào … trên diện tích sử dụng đất là 2.100 m2, từ nguồn vốn Chủ sở hữu của Quỹ.

     Quá trình triển khai dự án mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng, chủng loại vật tư, thiết bị công trình cũng như quyết toán dự án hoàn thành về cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

     Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Quỹ hoàn thành đưa vào sử dụng đã đảm bảo điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác xã hội và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và làm việc, nâng cao uy tín trong quá trình huy động vốn, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh.

pdt10

(Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình)

     - Dự án Chợ Khánh Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh với tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành là 7.774 triệu đồng/tổng mức đầu tư là 8.921 triệu đồng và Dự án Chợ Bút, xã Yên Mạc, huyện yên Mô tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành là 14.833 triệu đồng/tổng mức đầu tư là 16.239 triệu đồng.

     Việc đầu tư trực tiếp vào 02 dự án chợ nông thôn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí để về đích đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

pdt2

(Chợ Nhạc trước đầu tư)

pdt3

(Chợ Nhạc sau đầu tư)

pdt4

(Chợ Bút trước đầu tư)

pdt5

(Chợ Bút sau đầu tư)

     Hiện tại, Phòng Quản lý đầu tư đang thực hiện quản lý, vận hành, khai thác 02 chợ trên đảm bảo công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; Tổ chức, điều hành chợ hoạt động theo Nội quy chợ đã được UBND cấp huyện phê duyệt; Bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh đảm bảo các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với thương nhân kinh doanh tại chợ; Ký hợp đồng, thu tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với các thương nhân; Thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chợ đảm bảo cơ sở vật chất tại chợ đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Tổ chức thông tin kinh tế, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng; Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định về phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

pdt6

(Hình ảnh hoạt động chợ Nhạc dịp Tết 2022)

pdt7

(Hình ảnh hoạt động chợ Bút dịp Tết 2022)

     - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở thương mại tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư với tổng mức đầu tư là 66.116 triệu đồng, trong đó tiền đất là 27.896 triệu đồng, đầu tư XD CSHT là 37.800 triệu đồng, chi phí khác là 420 triệu đồng. Đến 31/12/2018 đã tiến hành bán đấu giá giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án với số tiền thu được là 80.424,8 triệu đồng, trong đó nộp thuế GTGT là 4.475,3 triệu đồng. Dự án đã góp phần để xã Ninh Hải và huyện Hoa Lư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội về đích nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ du lịch của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển.

pdt8

(Dự án xây dựng CSHT khu nhà ở thương mại xã Ninh Hải)

     Hiện tại, Phòng Quản lý đầu tư trực tiếp đang thực hiện tìm kiếm, xúc tiến đầu tư các dự án mới thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình và phù hợp với quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

pdt9

(Tập thể phòng Quản lý đầu tư tham gia Tết trồng cây tại cơ quan Quỹ)

 

 

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn