Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33629

GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH

 

     Văn phòng Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Văn phòng Quỹ) là một trong những phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ được thành lập ngay từ những năm đầu tiên Quỹ được kiện toàn và đi vào hoạt động độc lập (từ năm 2010). Văn phòng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.

ttvp1

(Tập thể CBNV Văn phòng Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình)

     Hiện nay tổng số cán bộ nhân viên của Văn phòng là 09 người bao gồm: 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh văn phòng, 04 nhân viên nghiệp vụ, 01 lái xe và 02 nhân viên bảo vệ.

sdvp

     Cơ sở vật chất: Hiện tại Văn phòng được bố trí 04 phòng làm việc với trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

     Hiện tại Văn phòng Quỹ có 04 Đảng viên; sinh hoạt đoàn thể trong: Tổ Công đoàn và phân đoàn thanh niên của Quỹ.

     Cán bộ nhân viên Văn phòng Quỹ luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc.

tap_the

(Tập thể Văn phòng chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, người lao động Quỹ)

     * Chức năng của Văn phòng Quỹ

     Văn phòng Quỹ có chức năng tham mưu trong việc ban hành các quy định, nội quy, quy chế để chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Quỹ; Quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, công tác nội vụ cơ quan; công tác tổ chức, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật; tham mưu tổng hợp.

     * Nhiệm vụ của Văn phòng Quỹ

     - Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương.

     - Công tác tham mưu tổng hợp.

     - Công tác Hành chính - Quản trị.

     - Thực hiện công tác văn phòng của Chi bộ.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quỹ phân công.

     * Kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đã đạt được của Văn phòng Quỹ

     Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Quỹ; sự phối kết hợp của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng về cơ bản Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Là một trong những tập thể đi đầu đóng góp vào thành tích chung của Quỹ.

5d4674a7d2261d784437

(Đại diện Văn phòng nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Ninh Bình năm 2020)

     Qua 12 năm (2010 - 2022) tích cực phấn đấu công tác, Văn phòng Quỹ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc thể hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác, kết quả bình xét thi đua khen thưởng, cụ thể:

      Năm 2014:

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 237/QĐ-QĐT ngày 29/12/2014 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 27/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2015:

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 02/QĐ-QĐT ngày 04/01/2016 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     2010-2015: Bằng khen theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2016: Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 260/QĐ-QĐT ngày 29/12/2016 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     Năm 2017: Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 322/QĐ-QĐT ngày 26/12/2017 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     Năm 2018: Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 221/QĐ-QĐT ngày 28/12/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     Năm 2019:

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 264/QĐ-QĐT ngày 27/12/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2020: 

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 256/QĐ-QĐT ngày 21/12/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.

     - Cờ thi đua xuất sắc theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2021: Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 336/QĐ-QĐT ngày 20/12/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn