GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH


     Đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình trực thuộc Chi đoàn Sở Tài chính Ninh Bình từ những năm đầu tiên Quỹ được kiện toàn và đi vào hoạt động độc lập. Trong suốt quá trình hoạt động, Đoàn thanh niên Quỹ luôn thể hiện tinh thần xung kích, nỗ lực khắc phục những khó khăn, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Chi ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Quỹ và Đoàn cấp trên giao.

     Về tổ chức:

     Đến thời điểm hiện tại, Đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình có 26 đoàn viên, chiếm 83,1% tổng đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động của Quỹ.                        

     Phụ trách Đoàn thanh niên Quỹ có 01 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành chi đoàn Sở Tài chính Ninh Bình.

     Về trình độ chuyên môn: 10 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 15 đồng chí có trình độ Đại học.

     Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 02 đồng chí, trung cấp: 01 đồng chí, sơ cấp: 10 đồng chí.

     Tình hình và kết quả công tác của Đoàn thanh niên Quỹ:

     Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Quỹ thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của đoàn viên. Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục tư tưởng; triển khai thực hiện và tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu do đoàn cấp trên phát động. Các phong trào và hoạt động của Đoàn đã bám sát, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ của Quỹ, từng bước hoạt động theo chiều sâu, có tính lan tỏa, gắn kết, thu hút đoàn viên trong mỗi hoạt động, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn.

     Đoàn thanh niên Quỹ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, giúp cho đoàn viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thanh niên, xây dựng cho thanh niên bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

     Các phong trào hoạt động “Văn hóa - văn nghệ - thể thao” thường xuyên được duy trì và nhân rộng. Phần lớn các đồng chí đoàn viên Quỹ tham gia luyện tập ít nhất một môn thể thao như: bóng bàn, cầu lông, tenis, bóng đá... Đoàn thanh niên Quỹ cũng thường xuyên tổ chức giao lưu với các Chi đoàn thuộc các sở, ban ngành trong tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường sự đoàn kết, tạo điều kiện học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

dtn01

  • (Đoàn thanh niên Quỹ tham gia
  • Hội thao các Quỹ ĐTPT địa phương năm 2019)

dtn02

dtn03

  • (Đoàn thanh niên Quỹ tham gia giải giao hữu thể thao
  • chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

     Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn “Thương người như thể thương thân” của cán bộ đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đoàn thanh niên Quỹ đã tích cực tham gia tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, “Ngày chủ nhật đỏ” với hàng trăm ml máu thu được. Đây là một trong những hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn của tuổi trẻ Sở Tài chính, chung sức cùng cộng đồng góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị của người bệnh.

dtn04

  • (Đoàn thanh niên Quỹ tham gia hiến máu
  • tình nguyện chương trình “Giọt hồng hi vọng”)

     Ngoài ra với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thời gian qua, đoàn thanh niên Quỹ đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nhiều công trình, tổ chức tặng quà thăm hỏi trẻ em nghèo vượt khó, gia đình chính sách , hộ nghèo trong địa bàn tỉnh. Các hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua không chỉ góp phần giáo dục, định hướng sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên, thanh niên mà còn thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, với quê hương Ninh Bình.

dtn05

(Đoàn thanh niên Quỹ tổ chức trao tặng nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn)

dtn06

(Đoàn thanh niên Quỹ tổ chức trao tặng nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.)

dtn07

  • (Đoàn thanh niên Quỹ tham gia, hỗ trợ thực hiện
  • công trình “ Thanh niên thắp sáng đường quê”)

     Đoàn thanh niên Quỹ luôn xác định nhiệm vụ chính của đoàn viên là hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác phong trào. Đa số các đồng chí đoàn viên đã phát huy được sức trẻ và vai trò của mình trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo phòng và cơ quan trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời tiếp tục duy trì truyền thống của tập thể Đoàn thanh niên Quỹ luôn đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình hưởng ứng và đi đầu trong các phong trào Chi bộ và Đoàn cấp trên phát động.

     Đối với Công tác xây dựng Đảng: Đoàn thanh niên Quỹ luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng, giới thiệu và báo cáo Chi bộ xem xét đề xuất Đảng bộ kết nạp những đoàn viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt và đủ điều kiện. Đẩy mạnh công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng thông qua triển khai tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

     Hàng năm, các đoàn viên đều được đánh giá xếp loại “ Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có một số đồng chí được xếp loại “Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tiêu biểu là các đồng chí: Hoàng Thành Luân, Đinh Thị Mỹ Anh, Bùi Đức Lộc.

     Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen như: Hoàng Thành Luân, Hoàng Thanh Thủy, Đinh Thị Mỹ Anh, Bùi Văn Linh…

     Đạt được những thành tích như trên là do một số nguyên nhân chủ yếu:

     - Đoàn thanh niên Quỹ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện về mọi mặt của Chi ủy Chi Bộ, Ban Lãnh đạo Quỹ.

     - Đoàn thanh niên Quỹ đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả với các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Quỹ và các tổ chức đoàn thể nên các nhiệm vụ triển khai thuận lợi và được hoàn thành thắng lợi

     - Đoàn thanh niên Quỹ có lực lượng đông đảo, có truyền thống là một tập thể đoàn kết, thống nhất, mọi đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với tổ chức đoàn và với cơ quan. Luôn xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn, áp dụng linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

     Có thể nói trải qua quá trình xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Quỹ đang ngày càng có nhiều khởi sắc và bước phát triển mới. Nhận thức chính trị của các đoàn viên được nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tích cực học tập trong công tác cũng như lao động góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh về tư tưởng chính trị, đa dạng phong phú về nội dung.

     Trong thời gian tới Đoàn thanh niên Quỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu phát huy những thế mạnh, xây dựng và đẩy mạnh các phong trào đi vào tập trung, thiết thực và có ý nghĩa hơn góp phần tích cực xây dựng Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình phát triển ổn định, bền vững.


 


Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn