Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33640

Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình triển khai hội nghị sinh hoạt chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh


     Thực hiện Công văn số 25-CV/ĐU ngày 27/02/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính Ninh Bình, ngày 28/3/2024 Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình triển khai Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thạch – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ, Ban chi ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ.

     Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Thạch phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung sinh hoạt chuyên đề. Trong đó nhấn mạnh: Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2024, kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, người lao động.

cd01

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ,

   Giám đốc Quỹ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo dẫn đề của Hội nghị sinh hoạt Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất được đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Chi bộ, đại diện Chi ủy Chi bộ thông qua.

cd02

Đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ

trình bày cáo cáo dẫn đề

Sau khi nghe Báo cáo dẫn đề, các Tổ đảng đã tham gia phát biểu tham luận để đóng góp ý kiến làm rõ nội dung của chủ đề công tác năm 2024. Các ý kiến phát biểu đã chỉ rõ một số tồn tại, phương hướng khắc phục và nhiệm vụ cần làm đối với từng nội dung cụ thể của chủ đề.

cd03

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đại diện Tổ đảng Văn phòng phát biểu tham luận

về nội dung: Giữ vững kỷ cương.

cd04

Đồng chí Đinh Thị Thu đại diện Tổ đảng phòng Tài chính – Kế hoạch phát biểu

 tham luận về nội dung: “Tăng cường trách nhiệm

cd05

Đồng chí Bùi Đức Lộc đại diện Tổ đảng phòng Tín dụng phát biểu tham luận

về nội dung: “Đổi mới, sáng tạo”

cd06

Đồng chí Lưu Đức Vũ đại diện Tổ đảng phòng Quản lý đầu tư phát biểu tham luận

về nội dung: “Hiệu quả thực chất

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thạch – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ lên phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả chủ đề về công tác năm 2024.

Một là, Tiếp tục nghiên cứu và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Nghị quyết số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có như vậy mới thực sự góp phần xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, Nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề ra các giải pháp cụ thể để áp dụng thực hiện chủ đề công tác một cách hiệu quả, thiết thực.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc cần xây dựng chương trình, kế hoạch, tránh để chậm trễ gây tồn đọng. Trong thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ quy trình, quy chế; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý công việc một cách linh hoạt nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian hoàn thành.

Bốn là, kịp thời khen thưởng, biểu dương những việc làm tốt, những cá nhân có sự tiến bộ, đồng thời kịp thời chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp phù hợp để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức được tồn tại, hạn chế của bản thân.

Đối với Ban Chi ủy: tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

cd07

Tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Quỹ tham dự Hội nghị

Tác giả: Phòng Quản lý uỷ thác

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn