Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

     Ngày 05/02/2024, tại Hội trường tầng 4 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Thạch - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ cùng toàn thể Ban Giám đốc, Người quản lý và người lao động thuộc Quỹ.

tk001

     Năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành cùng với truyền thống đoàn kết của cán bộ quản lý, người lao trong cơ quan, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

tk002

Đồng chí Phạm Hồng Điệp – Chánh Văn phòng điều hành Hội nghị


     Tại Hội nghị, trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ đã trình bày kết quả hoạt động nghiệp vụ đã đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân năm 2023 và đề ra nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong trong năm 2024 của phòng.


tk003

Đồng chí Lưu Đức Vũ - TP Quản lý đầu tư

tk004

Đồng chí Hoàng Thành Luân - Trưởng phòng Tín dụng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thạch - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ đã đánh giá cao phần trình bày Báo cáo của 05 phòng nghiệp vụ. Căn cứ vào kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, yêu cầu các tập thể phòng nghiệp vụ nói chung cũng như mỗi cán bộ, người lao động nói riêng phải nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; qua đó đóng góp vào nhiệm vụ chung của Quỹ.


tk005

Đồng chí Giám đốc Quỹ phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Quỹ đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân  đã có các thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cụ thể:

Đối với tập thể: tập thể Văn phòng nhận cờ thi đua xuất sắc, tập thể phòng Quản lý Đầu tư nhận bằng khen của UBND tỉnh, tập thể phòng Quản lý ủy thác nhận Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh.

Đối với cá nhân: 02 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 05 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 27 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

tk006

Tập thể Văn phòng nhận cờ thi đua xuất sắc

tk007

Tập thể phòng Quản lý Ủy thác nhận bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”

      tk008

Tập thể phòng Quản lý Đầu tư nhận Bằng khen của UBND tỉnh

        tk009

Đồng chí Giám đốc Quỹ trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

        tk010

Đồng chí Phó Giám đốc trao bằng khen của UBND tỉnh cho 02 đồng chí


Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cán bộ, người lao động trong Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình đồng lòng, nhất trí trước những nội dung đã nêu và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024./.

Tác giả: Văn phòng


Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn